Om ARF

Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund blev stiftet den 1. august 1926.
Organisatorisk blev Forbundet etableret som andre organisationer i arbejderbevægelsen med det formål at varetage arbejderbevægelsens interesser inden for radiofonien. Adgangen til lytning skal være så let og billig som muligt, og udsendelserne skal have alsidig karakter, det vi i dag kalder public service. Forbundet fik i 1934 2 pladser i radiorådet. Gennem tiden udviklede radioen sig, og fjernsynet kom til, og vi blev til
Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund
Gennem årene var der mange kampe, der skulle kæmpes, men vores formål har altid været at sikre objektivitet, alsidighed, kvalitet, nyheder og information, så vi alle kan deltage i samfundsdebatten.
Public service Radio og TV- stationer skal lave underholdning i mange forskellige former, så vi alle i løbet af en uge kan finde noget, vi gerne vil se.
I 2006 ændrede vi vores navn til ARF Multimedier og i stedet for kongresser, som var hvert 4. år, besluttede vi at have årsmøder, som var hvert år.
I 2019 ændrede vi igen til Landsmøder, som er hvert andet år og det modsatte år har vi tema møder i stedet.

Du kan læse det skrift der blev udgivet i anledning af 90 års jubilæet her: Jubilæumsbog

Foreningens politik kan du se et uddrag af her: ARF Politik

En ny flyer kan du hente her: Flyer

Ide/formål med ARF
ARF- Multimedier er licensbetalernes talerør.

ARF-Multimedier
er i direkte kontakt med DR og TV2 centralt og lokalt, for at sikre lytter og seer en reel indflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt ejede radio- og tv-stationer.

ARF-Multimedier er således aktivt repræsenteret i DR regionale dialogfora og i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentant-skaber.

ARF-Multimedier har i samarbejde med andre lytter og seerforeninger, også direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio- og tv-stationer.

ARF-Multimedier arbejder aktivt for en mere effektiv lytter og seerindflydelse på kabel-tv og fælles-antenneanlæg, bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger.

ARF-Multimedier sørger mange steder i landet for gratis udlån af radio/tv apparater til bl.a. ældre og syge medborgere. De tilsluttede radio/tv forsikringer har landets billigste tilbud.